Yedi Bölge, Yedi Şehir Serisi

  1. 2008 Akdeniz Bölgesi, Adana – Antalya
  2. 2011 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mardin – Diyarbakır
  3. 2012 Ege Bölgesi, Uşak – Manisa
  4. 2013 Marmara Bölgesi, Edirne – Bursa
  5. 2014 Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı – Van
  6. 2015 İç Anadolu Bölgesi, Ankara – Nevşehir
  7. 2016 Karadeniz Bölgesi, Zonguldak – Rize