Pietro Canonica (1869 ~ 1959)

İtalyan heykeltraş Pietro Canonica, 1920’lerin sonundan başlayarak, farklı şehirlere dikilen anıt heykellerin birkaçını üreten sanatçıdır. En ünlülerinden biri, 1928’de açılan İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı‘dır.

İzmir’de bulunan at üstünde asker üniformalı Atatürk Heykeli, 1972 tarihli, 30 Ağustos Zaferi’nin 50. yıldönümü hatıra 50 Lirada resmedildi (paranın rölyef ve kalıplarını Avni Kumuk üretti).