Josef Thorak (1889 ~1952)

Ankara Güven Park’taki Güvenlik Anıtı’nı, Anton Hanak‘ın ölümü sonrasında tamamlayan heykeltraştır.

Ayrıca Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki Atatürk maskı da kendisinin eseridir.

Güvenlik Anıtı, 2. Emisyon 5 Lira ve 1.000 Liralık banknotlarda resmedildi.