1927 – 1 Lira

Ön yüzünde, Meclis Binası, Ankara Kalesi, karasabanla çift süren bir köylü, eski yazı ile ve de Fransızca kupür değeri “1 LIVRE TURQUE” şeklinde yazılıdır. Arka yüzünde ise Eski Başbakanlık Binası resmi basılıdır.

Filigranında Atatürk portesi görülür.

Açıklama

Katalog No: Pick#119

Ön yüzünde, Meclis Binası, Ankara Kalesi, karasabanla çift süren bir köylü, eski yazı ile “Türk Lirası” ve de Fransızca küpür değeri “1 LIVRE TURQUE” şeklinde yazılıdır. Arka yüzünde ise Eski Başbakanlık Binası resmi basılıdır.

Resimlerini Evkaf Müzesi Müdürü, Ressam Ali Sami (Boyar) Bey’in oluşturmuş (*5 Sf.6) ve İngiltere’de Thomas de la Rue Matbaasında basılmıştır.

Ali Sami Boyar Bey, 6, 7 ve 8 Kanunisani (Ocak) 1927 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda desenleri ve kompozisyonu şöyle tanımlar:

1 liralıkların yüz tarafında ziraati temsil eden bir resim vardır. Bu resimde genç Türk köylüsünün çift sürdüğü görülüyor. İkinci planda görünen dağ, eski Ankara’yı; Meclis binası da yeni Ankara’yı remz eder (simgeler). Bunun bordürü hattı kufi olarak “1 Türk lirası” ibaresinin tekrarı tekrarı ile teşkil edilmiştir (oluşturulmuştur). Bir Liralığın arkasındaki bina Maliye Vekaleti binasıdır. Çerçeveyi teşkil eden motifler çok eski Türk sanayi-i tezyinesi bakayasından iktibas edilmiştir (eski sanayi süslemelerinden alıntılanmıştır). Filigran Gazi’nin portresidir.

Üzerindeki İmza(lar): Mustafa Abdülhalik Renda, Maliye Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk emisyonundaki en küçük kupürlü banknottur.

Fransızca “LIVRE TURQUE” ibaresi, Osmanlı Bankası banknotlarından devamla korunmuştur.
*Osmanlı Döneminden kalan kâğıt paralar (Evrak-ı nakdiye) 4 Aralık 1927’de dolaşımdan çekilmiş, 4 Eylül 1928’de tedavülden kaldırılmıştır. 31 Mart 1948’e kadar bankaya iade edilmeleri halinde karşılıkları mevcut tedavül paraları ile ödenmiştir.

 

Kaynaklar:

Ek bilgi

En

Boy

Baskı Özelliği

Tasarımcı

Baskı Adedi

,

Tedavüle Verildiği Tarih

Tedavülden Kaldırıldığı Tarih

Matbaa