1924 – 10 Kuruş

Tura yüzünde, sağ tarafta buğday başağı, ortada eski harfler ile “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresi ile Rumi 1340 tarihi, ١٣٤٠ şeklinde Arapça rakamlar ile yazılıdır.

Yazı tarafında ise 10 Kuruş ibaresi, üstte açıklığı sola doğru ay ve yıldız, sağda meşe dalı ve palamudu resmedilmiştir.

Açıklama

Katalog No: KM#832,

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk parasıdır.
Tarihsel gelenek olarak, bir devletin egemenlik sahibi olduğunun kanıtlarından biri adına hutbe okutulması, diğeri de kendi adına sikke bastırabilmesidir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, yeni devletin kendi parasını basması da gereği doğdu.

1924 (1340 Rumi) tarihli 411 Sayılı “Ufak Evrak-ı Nakdiyenin Tedavülden Refi ve iki milyon liralık meskukatın darbı hakkında kanun”’a dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk madeni paraları eski harfle basılmıştır*.
Paraların tasarımı İstiklal Madalyasının da tasarımını gerçekleştiren Ahmet Mesrur Durum‘a aittir. (Mesrur İzzet Bey)

Ülke genelinde kullanılan paraların Cumhuriyet paraları ile değişimi uzunca bir geçiş dönemine yayılarak gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Osmanlı sikke ve kaimeleri geçer akçe olarak tedavül etmeye devam etmiştir. Osmanlı Banknotları 1928’e kadar bankalarda 701 sayılı kanun uyarınca basılan T.C. banknotları ile değiştirilebiliyordu, bu tarihten sonra geçerliliğini tamamen yitirdi.
Bu dönemde tedavül etmeye devam eden Osmanlı sikkeleri Sultan Reşad’ın 40 Para, 20 Para, 10 Para ve 5 Parası ile Sultan Vahdettin’in 40 Para Nikel meskukattır. Merkezi hükümetten uzakta kalan doğu illerinde Mecidiye (20 Kuruşluk Gümüş sikkeler) dahi Cumhuriyet devrinde uzunca süre dolaşımda kalmıştır.

 

 

Ek bilgi

Çap

Kalınlık

Ağırlık

Madeni

, ,

Kenar

Baskı Özelliği

Yazı - Tura Yönü

Tasarımcı

Baskı Adedi

Tedavüle Verildiği Tarih

,

Tedavülden Kaldırıldığı Tarih

Hoşunuza gidebilir…